Vi hälsar alla medlemmar i Bränntorps Vägförening välkomna till höstmöte Lördagen den 6 oktober, kl 14.00 på Getnäs.

Styrelsen informerar om aktuella frågor; t ex vägar, vatten, skogen, vad händer efter bredbandsgrävningen etc etc

Möjlighet att ställa frågor och lämna förslag till styrelsen

Efter mötet bjuder vi på kaffe

Nya fastighetsägare träffar vi gärna efter mötet för information

Vi vill också påminna om årsavgiften, 3000 kr, som ska vara betald senast 31 december 2018.  Bankgiro 327-0642 eller plusgiro 810875-5

Varmt välkommen önskar styrelsen Bränntorps vägförening

OBS! På förmiddagen den 6 oktober kl 09.00-12.00 är det arbetsdag

Vi hoppas många har möjlighet att deltaga

______________________________________________________________________

Djur vi inte vill ha 

Inget nytt om Mårdhunden,  vi avvaktar fler iaktagelser.

Vildsvin har bökat upp en tomt på Ejderstigen. Detta var andra gången på relativt kort tid. Lite otacksamt för fastighetsägaren som just fått ordning på tomten sedan förra angreppet. Vi hoppas att jägarna kan fälla några av dessa jordfräsar.

Båtar

Den 6:e september så är det tre månader sedan vi ”lappade” omärkta båtar. Nästa steg är att de omärkta båtarna kommer att successivt forslas bort till en uppläggningsplats. Vi följer de lagar och regler som finns i detta ärende och samarbetar med polisen.

Vet ni att ni fortfarande har en omärkt båt har ni veckan på er att lösa detta.

Hälsningar

Styrelsen