Viktig information i värmen

Hej alla i Bränntorp!

Grill och eldningsförbud
Länsstyrelsen i Östergötland har tagit beslut om att ett totalt eldningsförbud införs. Nu utökas detta och gäller även grillning med kol, gasol och el. Förbudet gäller även på den egna tomten.  Även stormkök och liknande är förbjudna att använda
Att bryta mot förbudet är ett brott som kan bestraffas.
Förbudet gäller tills ny information kommer från Länsstyrelsen.
Hastigheten i Bränntorp
Återigen är vi tvungna att upprepa att det är max 30 km/timme i hela området. Många kör alldeles för fort. Man saktar inte in vid möten och använder inte mötesplatserna. Vi är fullt medvetna om att det är väldigt många som åker till Bränntorp för att bada och att antalet bilar är fler än normalt. Även boende i Bränntorp måste tänka sig för och hålla ner hastigheten. 30 kanske är för mycket i vissa lägen. Vi får förslag på både bommar och fler väggupp men hoppas att vi slipper och att farten sänks innan någon allvarlig olycka inträffar.
Vattenläget
En fortsatt återhållsamhet  med sommarvattnet är önskvärd. Som ni vet har vi inte haft någon egentlig påfyllning sedan början på april. Även de med egen borrad brunn bör tänka sig för. Att flera använder samma vattenkälla är ju fullt troligt och någonstans kommer ju även vårt gemensamma vatten ifrån.
Mårdhunden
Inget nytt har inkommit angående den förmodade mårdhunden som man sett på ett antal ställen i Bränntorp. Länsstyrelsen har satt upp kameror för att kunna identifiera dem och vi väntar på resultat av filmningen. Så sent som idag, tisdag, har man sett en vid Dovhjortsstigen.
Nu fortsätter vi med att bada och njuta av värmen, i den mån vi gör det.
Hälsar Styrelsen